A BIK KÜLDETÉSE ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSA

A BIK-et 2013 februárjában alapította két egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 50-50%-os részesedéssel.

A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI.13.) Korm. határozatnak – a 2011/2013. (XII.29.) Korm. határozattal megállapított – 1.b) pontja szerint a Kormány jóváhagyta a Bionikai Innovációs Központnak – a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi
XC. törvény 8. § (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti – 5 000 000 000 forint összegű vissza nem térítendő forráskeretét, továbbá a projekt megvalósítására kijelölte a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Kedvezményezett által benyújtott ED_14-1-2014-0002 azonosító számon regisztrált pályázaton kívüli kérelmet a Támogató kedvező elbírálásban részesítette. A Támogató 2014. március 17-ei döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás 100%-os mértékű, teljes egészében ebből kerül finanszírozásra a BIK tevékenysége, ingatlan és eszköz beruházásai.

A nonprofit alapon működő innovációs központ célja a bionikai iparág teljes vertikumában kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatni, az oktatástól kezdődően termékek prototípusainak előállításáig. Tevékenységi körébe tartozik különösen a Támogatási Szerződésben vállalt indikátorok alapján is, laborok működtetése (elektronikai és optikai, mikroszkóp, biochip, molekuláris biológia, genomikai és elektrofiziologiai téren). Különböző projekteket folytat klinikai rendszerintegráció (belgyógyászat és szemészet terén), orvosbionika (DNS alapú diagnosztika), biomarker témákban. Meghatározott számú doktorandusz, bionikai szakember képzését, továbbá számos bionikai tudományos produktum felmutatását is vállalja.

A BIK határozatlan időre jött létre. A támogatási időszak 2017 év végéig tart, ezt követően még öt évre kötelezte el magát a BIK fenntartására és működtetésére.