BIOMARKER PROJEKT

A szisztémás és szöveti biomarkerek kutatása, azonosítása, mennyiségi viszonyainak vizsgálata a klinikai innováció egyik fő irányát jelentik. A szemünk előtt zajló technológiai-informatikai forradalom lehetőséget teremt arra, hogy a korábbiakhoz képest jelentősen nagyobb számú vegyületek nagyságrendekkel kisebb mennyiségeit vizsgáljuk, és a vizsgálatok eredményeit sokkal összetettebb elemzéseknek vessük alá. A Biomarker projekt általános célja szisztémás és szöveti molekuláris biomarkerek korszerű vizsgálati lehetőségeinek megteremtése, és köztük új, a gyógyítást elősegítő összefüggések feltárása.

A projekt számára fontosabb innovációs területek:

  • molekuláris biomarkerek multiplexált vizsgálata,
  • alternatív vizsgálati mátrixok (pl. szárított vércsepp) molekuláris diagnosztikai alkalmazhatósága,
  • molekuláris szöveti biomarkerek vizsgálata,
  • innovatív technológiai megoldások adaptálása,
  • új biomarkerek azonosítása és klinikai diagnosztikában való alkalmazása.

A Biomarker projekt 2014 óta működik Prof. Dr. Vásárhelyi Barna vezetésével. A Biomarker projekt keretében folyó K+F+I tevékenység jelenleg elsősorban folyadékkromatográffal kapcsolt tandem tömegspektrométer (LC-MS/MS) készülékkel végzett vizsgálatokra épül. A kezdetek óta eltelt szűk két évben fő tevékenységként 17 endogén szteroid vegyület szérum mintából végzett multiplexált vizsgálatának módszerfejlesztése folyt, amely a teljes mellékvesekéreg szteroid bioszintézist átfogja. Ez nagy lépést jelent az öröklött endokrin betegségek gyors differenciáldiagnózisának megteremtése felé. A vizsgálati spektrum tartalmaz olyan vegyületeket (pl. dihidrotesztoszteron, 11-deoxikortikoszteron, 11-deoxikortizol, ösztron, ösztriol), amelyek immunoassay-vel és a kapcsolódó technológiákkal történő klinikai vizsgálatára nincs lehetőség. A közeljövőben a módszer validálásra kerül, és áteresztőképessége is jelentősen növekedni fog (kb. 180 minta/nap).

Folyadékkromatográffal kapcsolt elektrokémiai detektorral (HPLC-ECD) a katekolaminok és metabolitjaik plazmában és vizeletben történő meghatározásához is rendelkezésre áll vizsgálati módszer. Ezzel kiegészülve a teljes mellékvese hormontermelése akár egyetlen vérmintából rövid idő alatt átfogóan vizsgálhatóvá vált.

A fentiek mellett szérum, szárított vércsepp és szárított szérumcsepp biobank kialakítása kezdődött meg. A közeljövőben ezekben a mátrixokban a fenti szteroid vegyületek és a D2, illetve D3 vitamin 25-hidroxiszármazékainak vizsgálati lehetősége kerül megteremtésre.

A két ösztrogén hormon, az ösztron és a 17β-ösztradiol számos szöveti folyamatban részt vesz, ezek között kiemelt érdeklődés övezi az immunmediált kórfolyamatokban betöltött szerepüket. Ismert, hogy a két hormon metabolitjai közül több rendelkezik jelentős biológiai aktivitással, ezért a metabolitok helyi koncentrációjának alakulása az immunmediált folyamatok lefolyásáról és intenzitásáról információt nyújthatnak, de azok hátterére vonatkozóan differenciáldiagnosztikai értékkel is bírhatnak. Jelenleg 14 ösztrogénszármazék vizsgálati módszerének fejlesztése folyik azok szisztémás és szöveti környezetben történő meghatározásához.

A Biomarker projekt az SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetével együttműködésben végzi az oxiszterol vegyületek (3β,5α,6β-kolesztántriol és 7-ketokoleszterin) vizsgálatát plazmában, a Niemann-Pick C típusú betegség diagnosztizálásához. Együttműködik továbbá az MTA-SE „Lendület” Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoporttal izolált mellékvesekéreg sejtvonalak hormontermelésének karakterizálásában és a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Orvosbionikai projektjével a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese tengelyben azonosított genetikai rendellenességek fenotípus szintű következményeinek feltárásában.

A projektben résztvevő kutatók: Dr. Vásárhelyi Barna, Dr. Karvaly Gellért Balázs, Kovács Krisztián