3D SZÖVETNYOMTATÁSI KOMPETENCIA KÖZPONT

Korszerűsített, minősített 3D sejttenyészetes referencia laboratórium. A projekt keretében különféle (pl. zselatin, alginát, fibrinogén) hydrogélek alkalmazásával 3D struktúrákat szeretnénk létrehozni, melyekre humán stróma, daganat és akár endothel sejteket telepítve új típusú tumormodelleket alkotnánk. Az így létrejött reprodukálható modelleke alkalmasak lesznek a daganatsejtek "életszerűbb" környezetben való monitorozására, a tumorok anyagcsere adaptációjának egyszerű vizsgálatára különböző körülmények (pl. extracelluláris mátrix megváltozása, tápanyag vagy oxigén ellátottság) változásának hatására, valamint daganatellenes kezelésekre adott válaszok komplexebb vizsgálatára és a daganatsejtek és mikrokörnyezetük vizsgálatára. A későbbiekben a projekt során előállított 3 dimenziós szöveteken különböző vizsgálatok végezhetők más kutatóintézetek illetve gyógyszergyárak számára (pl. toxikológiai vizsgálatok). A technológia finomításával a nyomtatott szövetek felhasználók lesznek a betegellátásban is szövetek (pl. ízületek) pótlására is. Számos olyan eszköz (sejttenyésztő eszközökbe illeszthető 3D struktúrák) prototípusa készülhet el, amelyek közül többnek már az ipari előállítása is felmerül. További hasznosítási lehetőséget jelenthet a tudományos munkákhoz biztosítható 3D sejttenyésztő facilitás szolgáltatásai közül a máj-, vese- és bőr funkcióinak kísérletes tesztelése.

Projektvezető: dr. Sebestyén Anna