Számos új kutatási projekt elindulásával 2018 áprilisában kezdetét vette a Nemzeti Bionika Program megvalósítása. A program nagyban támaszkodik a korábbi években megvalósult Bionikai Innovációs Központ programra, amelynek bizonyos kutatásait már 2017 szeptemberétől folytatólagosan tovább viszi. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. együttműködésében végrehajtásra kerülő, 1,9 milliárd Ft összköltségű programot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 100%-ban támogatja.

A Magyar Kormány 1336/2017 (VI.9.) számú határozatával 1,9 milliárd Ft összértékű támogatásban részesítette a Nemzeti Bionika Program megvalósítását. Ennek folyományaként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), a Semmelweis Egyetem (SE) és a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. (BIK Nonprofit Kft.) konzorciumot hozott létre a program megvalósítására. A projekt finanszírozása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból történik, így a szükséges forrást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), mint támogató, biztosítja a megvalósító konzorcium részére.

A bionika nemzetközi szinten is új tudományág, amelynek hazai fejlesztése egész Európában egyedülálló, és óriási kitörési lehetőséget jelenthet a magyar gazdaság számára. A Nemzeti Bionika Program elsődleges célja a bionikai kutatások támogatása, a szakterület hálózatosodásának elindítása, kezdeményezése és a létrejövő eredmények ipari hasznosításának biztosítása. A program támaszkodik a Bionikai Innovációs Központ keretében létrejött kutatási eredményekre, megvalósult innovatív technológiai megoldásokra, illetve ernyőként fogja össze a hazai bionikai kutatásokat, lehetőséget teremtve a szakterület kiemelkedő fejlődésére, az ipari szempontból hasznosítható alkalmazott kutatásokra.

A Nemzeti Bionika Programban megvalósuló kutatási projektek eredményeként a látássérülteket segítő okos telefonos alkalmazástól kezdve az egyénre szabott könyök- és vállprotézisen át a gyógyszerek egyénre gyakorolt hatását kimutató vizsgálati módszerekig számtalan, az életminőséget javító diagnosztikus és kezelési módszertan, illetve megoldás, eszköz születik. A programban létrejövő eredmények egy része már piacra vihető prototípus lesz, másik része pedig a további termékfejlesztést megalapozó fázisban lévő módszertan, vagy eszköz.

A projekt végrehajtásának érdemi része –a szükséges előkészítő tevékenységek lezárását követően – 2018 áprilisában, számos új kutatócsoport bevonásával teljesült ki. A konzorciumban a kutatási és innovációs tevékenység az egyetemi tagoknál összpontosul, míg az ipari hasznosítás lehetőségeinek, illetve az ipari szolgáltatási igényeknek a közvetítése a program számára a BIK Nonprofit Kft. feladata.

A Nemzeti Bionika Program keretében kialakul a hazai bionikai kutatás-fejlesztés és a létrejövő eredmények piacosítását segítő infrastruktúra, módszertan, ipari-kutatási szervezeti hálózat, amely egy nemzetközi szinten is új tudományág fejlődését és kiteljesedését segíti Magyarországon. A bionikai kutatásokból és fejlesztésekből kikerülő eredmények, új eszközök nagyban hozzájárulnak a lakosság életminőségének javításához, a fejlettebb egészségügyi diagnosztikai és kezelési módszerek alkalmazásán keresztül, másfelől a kutató műhelyekben születő új eljárások és termékek piacra vitele hatalmas gazdasági potenciált jelent a teljes magyar gazdaság számára.